سبد خرید

0 out of 5

خدمتکار

55,000 تومان
مهم نیست اگر شروع خوبی نداشتی، اگر یک مادر تنهایی، اگر سخت کار میکنی و دیده نمی شوی، اگر حتی وقت آرزو کردن هم نداری، تنهایی، بیماری، بی پولی، بی سرپناهی و هرچقدر هم که قلبت به درد آمده اگر امید و باورهایت را از دست ندهی تمام رویاهایت محقق می شوند. مهم نیست اگر شروع خوبی نداشتی، می توانی...
در حال بارگذاری ...