سبد خرید

0 out of 5

روز ملخ

55,000 تومان
روز ملخ به باور بسیاری از منتقدان بهترین رمان نوشته‌شده با درون‌مایهٔ هالیوود است، حاصل پنج سال مشاهدهٔ دقیق ناتانیل وست دربارهٔ هالیوود دههٔ اول سینمای ناطق. خانهٔ وست، درست مانند خانهٔ شخصیت اصلی روز ملخ، آپارتمانی بود محقر در هالیوود: زیارتگاهی با مناسک و شعائر پرجلال و جبروت، «کارخانهٔ رؤیاسازی» یک ملّت، با محصولاتی که میلیون‌ها نفر را در خلسهٔ تخدیرگونهٔ...
0 out of 5

راهی نیست؟

56,000 تومان
بر اساس فرضیۀ هانی، قهرمان اصلی داستان، خستگی فلزات و فشارهای وارد بر بال و دم هواپیما باعث می شود که ساختار این قطعات پس از میزان مشخصی ساعت پرواز بی هیچ اخطار و نشانۀ قبلی، ناگهان دچار فروپاشی شود و به سقوط هواپیما بینجامد. هانی ضمن پرواز در یک سفر تحقیقاتی درمی یابد که ساعات پرواز آن هواپیما به...
در حال بارگذاری ...