سبد خرید

0 out of 5

در جست و جوی میس

43,000 تومان
ریکاردو دازا در این کتاب، با کندوکاو در جزئیات عکس معروفی که بیل انگدال در سال ۱۹۵۶ از میس فن در روهه گرفته است، مدام پرسش های تازه ای طرح می کند و با جست وجو در اسناد، منابع تصویری و زندگی نامه معمار پاسخهای روشنگر و دقیقی به این پرسش ها می دهد؛ جست وجویی موشکافانه، با روایتی جذاب،...
در حال بارگذاری ...