سبد خرید

0 out of 5

پدیدارشناسی روح هگل

55,000 تومان
مسلما هیچ دوره‌ای همچون دوره ما چنین معلومات فراوانی نداشته با چنین امکانات آماده‌ای برای دانستن سریع هر چیز و برای متقاعد کردن ماهرانه هر کس در دسترس نداشته است. ولی مسلما هیچ دوره‌اي ذاتیات چیزها را کمتر از دوره ما نفهمیده است. و سبب چنین فهم ناچیزی، این نیست که این دوره قربانی بلاهت عمومی شده است، بلکه این...
در حال بارگذاری ...