سبد خرید

0 out of 5

راز اتاق زرد

126,000 تومان
ما می‌دانیم که قاتل از چه طریق وارد شده، از در اتاق. و زیر تخت خواب، به انتظار دوشیزه استانگرسون پنهان شده، اما چطور از اتاق بیرون رفته؟ چطور توانسته فرار کند در حالی که هیچ دریچه‌ای، در مخفی‌ای، روزنی و هیچ راه فراری وجود ندارد؟ اگر بررسی و آزمایش کف و سقف و دیوارها، حتی به قیمت تخریب کل...
در حال بارگذاری ...