سبد خرید

0 out of 5

توسعه یا چپاول (نقش دولت در تحول صنعتی)

75,000 تومان
چگونه دولتی از ظرفیت مناسب جهت ایفای نقش مثبت در توسعة صنعتی برخوردار است؟ در این اثر، پیتر اِوانز استاد دانشگاه برکلی و یکی از برجسته‌ترین تئوریسین‌های نقش دولت در اقتصاد، پاسخ سؤال فوق را از یک سو به خودگردانی یا استقلال بوروکراسی «وبری» وابسته دانسته و از سوی دیگر با عمق اتکای دولت به جامعه مرتبط می‌داند. مفهوم محوری...
در حال بارگذاری ...