سبد خرید

0 out of 5

افول قدرت آمریکا

46,000 تومان
مطالعه کتاب کنونی که بیش از هر چیز، واقعیت هیمنه‌ی آمریکا را به دقت اندازه‌گیری می‌کند و کم و کاستی‌های بزرگش را نشان می‌دهد، برای ما ایرانیان از دو جهت می‌تواند ارزشمند باشد: نخست این که باید منتظر این دیگرگونی باشیم و تلاش کنیم در نظام آتی احتمالی دستی در کار داشته باشیم دوم این که باور به این جابجایی...
در حال بارگذاری ...