سبد خرید

0 out of 5

هجوم دوباره مرگ

55,000 تومان
چند روز بعد، افراد شکاک و بدبین نیز، نخست به صورت انفرادی و سپس گروهی به دریای سرمستی اکثریت قاطع پیوستند. با اغتنام فرصت به خیابان‌ها هجوم آوردند و فریاد زدند: «بله، زندگی زیباست!» در یکی از همان روزها که کسی نمی‌مرد، زن جوانی که به تازگی بیوه شده بود، شیوه‌ای تازه برای ابراز خوشحالی حاصل از عقب‌نشینی مرگ یافت...
در حال بارگذاری ...