سبد خرید

0 out of 5

کتاب وحشی

77,000 تومان
همه عادت داریم که برای کشف رازها به سراغ کتاب برویم. اما اگر کتابی دلش نخواهد رازش را به ما نشان دهد چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر کتاب‌ها برای خودشان فکر می‌کردند چه؟ اگر کتاب‌ها می‌توانستند تصمیم بگیرند که آیا خواننده شایسته‌ی این هست که آن‌ها را بخواند چه؟ داستانی نوآورانه که باعث می‌شود به فکر فرو رویم. هر کس که...
در حال بارگذاری ...