سبد خرید

0 out of 5

حیات و حیات هوشمند (ماوجهان 8)

30,000 تومان
در دفتر هشتم ما و جهان به صورت مشخص مقالاتی درباره‌ی موضوع حیات می‌خوانیم. به شکل عمده، درباره‌ی حیات دو دغدغه‌ی بزرگ وجود دارد: نخست، مفهوم حیات که بسیار وابسته به نوع رویکرد و روش انتخابی ما است و دوم، تبیین سازوکار حیات به عنوان سازوکار زیستی‌ای وابسته به پارامترهای فراوان. پل دیویس در این دفتر نقش مهمی دارد. در...
در حال بارگذاری ...