سبد خرید

0 out of 5

دروغ‌های زمان جنگ

49,000 تومان
ماچیک و خاله‌اش تانیا یهودیان لهستانی در جنگ دوم جهانی هستند با گرفتن اوراق آریایی، آنها از دستگیری اجتناب می‌کنند. به موازات آن، ماسیک را دنبال می‌کنیم، اکنون پنجاه ساله است و از فاجعه عواقب کودکی دروغگو متحول شده است و تمام زندگی خود را در یک داستان دائمی متحول می‌کند.
در حال بارگذاری ...