سبد خرید

0 out of 5

شرلوک هلمز خیابان پراد

45,000 تومان
 در ۱۹۲۸ اگوست ویلیام دِرِلث، نویسنده جوان امریکایی نامه‌ای به سرآرتورکانن دویل نوشت و در آن ضمن ابراز تأسف از اینکه چرا دویل قصد ندارد نگارش داستان‌های شرلوک هلمز زا دنبال کند، از نویسنده بزرگ پرسید آیا اجازه می‌دهد او آثار جدیدی با محوریت شخصیت شرلوک هلمز بنویسد؟ او در این نامه به سرآرتور قول داد که کاملاً به الگوی...
در حال بارگذاری ...