سبد خرید

0 out of 5

خرد خاص و جذاب بودن برای زنان در نیمه دوم عمر

68,000 تومان
دوره میانسالی برای شما جذاب خواهد بود، به شرط آنکه...؟ برای بسیاری از بانوان، ورود به دهه چهارم و پنجم زندگی مانند کابوس و فاجعه است، ولی زمانی که خانمی کتاب خرد "خاص و جذاب بودن" را به پایان می رساند، بدون تردید بر می خیزد و پایکوبی و جشنی برای خود به پا می کند. در این کتاب روی...
در حال بارگذاری ...