سبد خرید

0 out of 5

دولت‌های علوی

75,000 تومان
موضوع کتاب، چنان که از عنوان برمی‌آید، تاریخ دولت‌های علوی در ترکیه از عثمانی تا ترکیه امروزی است. اهمیت کتاب بیش از هر چیز در جامعیت تاریخی وشمول گسترده تنوعات و افتراقات میان دولت‌ها و دسته بندی مذهبی است؛ به گونه‌ای که می‌توان آن را دایره‌المعارفی مختصر در موضوع مذکور دانست نویسنده شصت دولت علوی را از عثمانی تا کنون،...
0 out of 5

تاریخ مختصر ترکیه (1800-2012)

60,000 تومان
فرایند مدرنیزاسیون در ترکیه، از زمان شروع اصلاحات بنیادین در دربار عثمانی (قرن نوزدهم) تا کنون در دوره اقتدار حزب عدالت و توسعه، صرفا از طریق ارزیابی سیر تحول بسترهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آن کشور قابل فهم خواهد بود. ویژگی برجسته پژوهش تاریخی کمال هاشم کارپات، روایتگر رخدادها و تحولات مهم این دوره و اندیشمند برجسته علوم اجتماعی...
در حال بارگذاری ...