سبد خرید

0 out of 5

ایران عصر صفوی (نوزایی امپراتوری ایران)

95,000 تومان
کتاب حاضر روایتی تازه از تاریخ کهن است. در گفتمان تاریخ نگاری عصر صفوی با کلان روایتی سروکار داریم که در ان سیاست بر دیگر عناصر غلبه دارد. همچنین در این چارچوب دوگانه انگاری های کلیشه ای همانند تضاد بین ترکان و تاجیکان یکی از علل عمده و پیش برنده تحولات تاریخ صفویه محسوب می شود. در این مطالعه بر...
در حال بارگذاری ...