سبد خرید

0 out of 5

دیالکتیک تاریخ

23,000 تومان
مارکس علمی جدید را بنیان نهاد: علم تاریخ. بگذارید از یک مثال استفاده کنم: علومی که برای ما آشنا هستند در درون قاره‌های بزرگی استقرار یافته‌اند. قبل از مارکس دو مورد از این قاره‌ها بر دانش علمی مکشوف شد: قاره‌ی ریاضی و قاره‌ی فیزیک. اولی به وسیله‌ی یونانیان (تالس) و دومی به وسیله‌ی گالیله. مارکس قاره‌ی سومی را بر دانش...
در حال بارگذاری ...