سبد خرید

0 out of 5

بانوی دریاچه (ویچر 7)

155,000 تومان
کتاب هفتم (بانوی درياچه) پايان حماسه‌ی ويچر است. حماسه‌‌ای که با کتاب «آخرين آرزو» آغاز شد، سپس به ترتيب در کتاب‌های «شمشير سرنوشت»، «خون الف‌ها»، «دوران حقارت»، «غسل آتش» و «برج پرستو» ادامه پيدا کرد تا اينکه در نهايت به کتاب «بانوی درياچه» رسيد. اينجا انتهای راه است. خط سرنوشت به پايان مي‌رسد و اوروبوروس دم خودش را گاز مي‌گيرد....
0 out of 5

برج پرستو (ویچر 6)

133,000 تومان
«برج پرستو» ششمين کتاب از مجموعه کتاب‌های ويچر، نوشته‌ی آندره ساپکوفسکی، نويسنده‌ی لهستانی است. اين کتاب در ادامه‌ی کتاب «غسل آتش» که پيش‌تر توسط همين نشر منتشر شده است، داستان گرالت ريوی آيی و سرنوشتش سيری را روايت می کند. برج پرستو مجموعه ویچر کتاب ششم
0 out of 5

غسل آتش (ویچر 5)

120,000 تومان
اين بار گرالت در مسيرش برای رسيدن به سيری، بايد چالش‌هايی بزرگی را پشت سر بگذارد. البته او در اين مسير تنها نيست و همراهان بسياری پيدا میکند.
0 out of 5

دوران حقارت (ویچر 4)

105,000 تومان
اين‌بار عوامل بسياری دست به دست هم داده‌اند که گرالت را از سيری جدا کنند؛ از شاهان و جاسوس‌هايشان گرفته، تا انجمن جادوگران، الف‌های شورشی و در نهايت جنگی که آغازگر دوران نفرت و حقارت است.
0 out of 5

خون الف‌ها (ویچر 3)

105,000 تومان
زمانی که گرالت بالاخره سيری را بعد از اتفاقات بسيار پيدا می کند و همراه خود به قلعه‌ی کايرمورهن می‌برد. او سيری، دختر کهن‌خون، دختری از خون اِلف‌ها را با خود به قرارگاه ويچر‌ها مي‌برد.
0 out of 5

شمشیر سرنوشت (ویچر 2)

133,000 تومان
اين کتاب ادامه‌ی ماجراهای گرالت ريوي‌آیی، ويچر معروفی است که از شهری به شهر ديگر مي‌رود و به کمک مهارت شمشير‌زنی و قدرت‌های جادویی مخصوصش، به جنگ انواع هيولاها و موجودات پليد و شيطانی مي‌رود. ولی اين‌بار گرالت با چيزي فراتر از يک هيولا روبرو مي‌شود. او اين‌بار در برابر سرنوشت قرار مي‌گيرد؛ شمشير دو‌لبه‌اي، که يک لبه‌اش مرگ است...
0 out of 5

آخرین آرزو (ویچر 1)

120,000 تومان
گرالت يک ويچر است. اما مزدور قاتل نيست. تنها هدف او، نابودی هيولاهایی است که دنيا را به تباهی کشانده‌اند. اما... نه هر موجود هيولا شکلی بد است؛ و نه هر موجود زيبایی خوب... ولی در هر داستان خيالی، حتما ذره‌ای حقيقت وجود دارد.
در حال بارگذاری ...