سبد خرید

0 out of 5

بازاندیشی در اسلام

71,500 تومان
محمد آرگون در این کتاب با رهیافت مقایسه ای و با کاربرد ابزارهای انسان شناسیب،نشانه شناسی،جامعه شناسی و فلسفه پست مدرن،به طرح و بررسی مفاهیم کلیدی مورد بحث و اختلاف، همچون حقوق بشر، حقوق زنان، فردو شهروند، ناسیونالیسم و سکولاریسم، اخلاق و سیاست، رابطه‌ی بین دین و فلسفه و علم، میراث یونانی، و تصوف، می‌پردازد. او می‌کوشد به بسیاری از...
در حال بارگذاری ...