سبد خرید

0 out of 5

پیروزی سیاه (ایالات متحد و فقر جهانی)

47,000 تومان
بحران اقتصادی کشورهای شرق آسیا یعنی همان ببرها و اژدهایان معروف، ذهن تمام مردم جهان را به خود مشغول داشته است.  این کتاب با دقتی علمی و کارشناسانه علاوه بربررسی برنامه‌های تعدیل ساختاری به زعامت بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در جهان سوم (به‌ویژه مکزیک، شیلی، کستاریکا و غنا)، بحران بدهی، بحران محیط زیست، بازسازیِ اقتصاد امریکا، تدوین و...
در حال بارگذاری ...