سبد خرید

0 out of 5

اسطوره‌ی سوفیا (تجلی زنانه‌ی حکمت الهی)

53,200 تومان
این کتاب به بررسی این اسطوره در نگاه مکاتب گنوسیِ مسیحی از منظر الهیات فمینیستی و ریشه و خاستگاه آن پرداخته است. در این بررسی، جوانب اسطوره‌ی سوفیا مانند تاثیر باور به این اسطوره بر نقش زنان در جامعه‌‌ دینی، جایگاه آن در مسیح‌شناسی و ارتباط سوفیا با شخصیت مریم مجدلیه نیز مورد بحث قرار می‌گیرند. نکته‌ دیگری که در...
0 out of 5

صفات الهی

70,000 تومان
با این فرض که خدا موجود است، آیا می توان برای وجودش تبیینی به دست داد؟ نوعا، وجود یک ممکن الوجود را می توان از طریق توصیف چگونگی پدید آمدنش تبیین کرد. برای مثال، می توان وجود "تندیس آزادی" را از رهگذر توصیف پگونگی ساخت اجزا و سپس تالیف آن اجزا تبیین کرد، اما وجود خدا را نمی توان از...
در حال بارگذاری ...