سبد خرید

0 out of 5

Developing Skills

35,000 تومان
این کتاب سومین کتاب از مجموعه New Concept English  است که با هدف تقویت چهار مهارت understanding, speaking, reading and writing نوشته شده‌اند.
0 out of 5

Phonics For Kids

20,000 تومان
در کتاب phonics for kid 2 آموزش الفبا به کودک تمام می شود و کودک دیگر به تمامی حروف الفبای انگلیسی مسلط می شود. آموزش ارائه شده در phonics for kid 2 بیشتر بر روی آوا و تقلید در نوشتن استوار است. در این آموزش روشهای مختلفی توسط معلم پی گرفته می شود تا کودک حروف الفبا را بی نقص...
0 out of 5

Phonics For Kids

20,000 تومان
کتاب Phonics for kid 3 از سری کتاب های Phonics for kid  است. در این کتاب همچنان تاکید بر آموزش الفبا وجود دارد اما این آموزش سبک و سیاق دیگری نسبت به Phonics for kid 1 ,2 پیدا کرده است. در کتاب Phonics for kid 3 سعی شده تا کلمه نیز از طریق ارتباط تصویری به کودک آموزش داده شود....
در حال بارگذاری ...