سبد خرید

نمایش همه 2 نتیجه

0 out of 5

ماهیت خدا

22,000 تومان
الوین پلنتینگا بی‌تردید یکی از بزرگ‌ترین فیلسوفان دین غربی در دهه‌های اخیر است که اندیشه‌های فلسفی خود را در حوزه‌ی فلسفه تحلیلی معاصر سامان داده است. وی افزون بر نگارش آثاری تأثیرگذار در حوزه فلسفه‌ی دین، در دیگر شاخه‌های فلسفه‌ی تحلیلی معاصر نیز، از جمله متافیزیک، معرفت‌شناسی و فلسفه‌ی ذهن، صاحب آثار ارزشمند و با اهمیتی است. در میان انبوه...
0 out of 5

صفات الهی

70,000 تومان
با این فرض که خدا موجود است، آیا می توان برای وجودش تبیینی به دست داد؟ نوعا، وجود یک ممکن الوجود را می توان از طریق توصیف چگونگی پدید آمدنش تبیین کرد. برای مثال، می توان وجود "تندیس آزادی" را از رهگذر توصیف پگونگی ساخت اجزا و سپس تالیف آن اجزا تبیین کرد، اما وجود خدا را نمی توان از...
در حال بارگذاری ...