سبد خرید

نمایش همه 4 نتیجه

0 out of 5

جنگ صلیبی اول

86,000 تومان
به رغم جذابیتی که جنگ صلیبی اول همیشه برای ما داشته است، شگفتا که هرگز چندان صحبتی از ریشه‌های واقعی آن به میان نیامده است. قریب ده قرن، توجه نویسندگان و پژوهشگران به شخص پاپ اوربان دوم، سخنرانی برانگیزنده‌ی او در کلرمون و تهییج شهسواران اروپا بوده است. اما در واقع، عامل اصلی لشکرکشی به اورشلیم نه شخص پاپ بلکه...
0 out of 5

ناپلئون

52,500 تومان
کم و بیش به مدت بیست سال زندگی و اعمال ناپلئون و تاریخ اروپا مترادف و هم معنا بوده‌اند. این کتاب بررسی این زندگی مؤثر و فراموش ناشدنی است. نویسنده با معرفی و تشریح نیروهای له و عليه ناپلئون عمق اثرگذاری او را ترسیم می‌کند و با تحلیل نبردهای ۱۷۹۶ و واترلو بارزترین نمونه های استراتژی ناپلئون را معرفی می...
0 out of 5

گذار از عهد باستان به فئوداليسم

110,000 تومان
كتاب حاضر تمريني است منسجم در جامعه‌شناسی تاريخي كه قدمت ريشه‌های استبداد اروپايي را در مسيرهای متنوعی كندو كاو میكند كه از جوامع متكی بر كار برده‌های يونان باستان و روم تا فئوداليسم شكوفا طي شده بود. آنـدرسون در جريان اين بـررسی، قـدرت تبيينی برداشت ماركسيستی از تاريخ را به اثبات می رساند و پالوده می سازد و در همان...
0 out of 5

فرزندان انقلاب ( تاریخ فرانسه 1799 تا 1914 )

105,000 تومان
فرانسه‌ی سده‌ی نوزدهم یکی از سرمشق های بزرگ و فراگیر فرهنگی در سراسر جهان است، با ادبیات، فلسفه، هنر، شعر و فناوری مدرن و درخشانی که چشم جهانیان را خیره کرده است. اما فرانسه سرزمین جلیل انقلاب و شوریدن بر ستم و نامردمی، سرزمین هرج و مرج های سیاسی و اجتماعی نیز هست و هر نسل از فرزندان انقلاب بزرگ...
در حال بارگذاری ...